Topeltkarjäär: karjäärinõustamine

Eesti Olümpiakomitee topeltkarjääriprogrammi koostöö raames pakub Eesti Töötukassa sportlastele tasuta karjäärinõustamist.

Eesti Töötukassa karjäärinõustajaid on alaliitudel võimalik tasuta kutsuda rääkima ka näiteks koondise laagritesse.

Karjäärinõustamisel saab:

  • arutada õpisoove ja õppimisvõimalusi
  • analüüsida ameteid ja erialasid
  • rääkida tööturu trendidest ja anda infot töömaailma hetkeolukorra kohta
  • rääkida töötamisvõimalustest
  • koostada CV- d ja motivatsioonikirja 
  • valmistuda tööintervjuuks ja soovi korral seda läbi mängida
  • teha karjääriplaani ja toetada selle elluviimist
  • arutada töötamisvõimaluste ja isiksuslike tugevuste (sh motivatsiooni, kasvukohtade ja sihtide) üle

Nõustamisel kasutatakse lisaks vestlusele kirjalikke töölehti ja pakutakse vastavalt vajadusele testide täitmise võimalust. Kõik kasutatavad meetodid arutatakse eelnevalt koos läbi. 

Kuidas karjäärinõustamine toimub?

Karjäärinõustamine toimub individuaalselt või grupis. Lisaks silmast-silma toimuvale kohtumisele on võimalik nõustamist viia läbi ka e-kirja või Skype'i vahendusel.

Individuaalses vestluses osaleb sportlane karjäärinõustajaga kahekesi. Üldjuhul kestab nõustamine 45 minutit. Kui küsimusi on rohkem ja teemad vajavad põhjalikumat käsitlemist, on nõustamisel võimalik käia rohkem kui üks kord. Vali endale altpoolt karjäärinõustaja ning võta temaga otse ühendust - saada nõustajale lühike enesetutvustus - kes sa oled, millega oled siiani tegelnud ja millised teemad sind huvitavad.

Grupinõustamises osaleb rohkem inimesi (tavaliselt 8 – 16). Grupis suheldes on võimalik õppida teiste kogemustest ja jagada enda omi, arendada koostöö- ja eneseväljendusoskusi ning leida tuge grupikaaslastelt.

Sportlaste karjäärinõustajad

Kristel Ainsalu (Tallinnas)

Telefon: 634 8031
E-post: kristel.ainsalu@tootukassa.ee

Enne karjäärinõustaja ametikohale asumist olen töötanud pikalt personalijuhina. Olen teinud läbi isikliku karjäärimuutuse ja tean, mida tunnevad inimesed, kes on jõudnud valikute ristteele. Arvan, et olen viinud läbi üle tuhande tööintervjuu – oskan seega aidata inimesi töövestlusteks ette valmistada – minu juurde võib julgelt tulla harjutama. Püüan olla kursis uuenduslike värbamisvõtetega ja jagan neid teadmisi jõudumööda ka teistele. Olen organisatsioonikäitumise magister. Vabal ajal olen ema kolmele lapsele ja armastan kirjutamist – siit-sealt võib leida minu lugusid karjäärist ja tööst, kõige rohkem leiab neid minu blogist eneseteostus.wordpress.com. 

Anna-Liisa Tiisma (Tallinnas)
Telefon: 634 8029
E-post: anna-liisa.tiisma@tootukassa.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala (MSc). Teemadest on mind alati paelunud nõustamine ja teraapia, isiksusepsühholoogia ning suhtlemispsühholoogia. Eelnevalt olen töötanud koolipsühholoogi ja suhtlemisoskuste koolitajana. Karjäärinõustajana tegutsen alates 2015. aasta algusest ning mul on karjäärinõustaja VI taseme kutse. 

Anne Kaaber (Tartus)
Telefon: 737 7138
E-post: anne.kaaber@tootukassa.ee

Olen töötanud karjäärinõustajana alates 2015. aastast (karjäärinõustaja 6. taseme kutse). Enne seda olin õpetaja ja koolitaja, erialaks inglise ja eesti keel. Karjäärinõustajana pean ennast loominguliseks tüübiks, meeldib süveneda inimese probleemi ja leida lahendusi. Mulle on öeldud, et leian nõustatavatega kergesti ühise keele ja siis on juba lihtsam koos edasi liikuda. Lähtun mõttest, et töö on ainult üks osa inimese elust ja koos saame arutada, mis motiveerib, mis takistab edasiliikumist, millised on tugevused ja mida saab juurde õppida.

Olen läbinud karjäärinõustamise baaskoolituse ning täiendanud end muuhulgas e-nõustamise ja Skype-nõustamise alal. Karjäärinõustamine annab mulle ühtlasi võimaluse tegeleda erinevate põnevate teemadega – tulevikuametid, majandus, ettevõtlus, psühholoogia.  

Ave Karu (Tartus)
Telefon: 737 7139
E-post: ave.karu@tootukassa.ee

Töötan karjäärinõustajana Eesti Töötukassa Tartumaa osakonnas alates jaanuarist 2015.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna ja töötanud pikki aastaid lasteaia logopeedina. 2010. aastal omandasin psühholoogia õpetaja lisaeriala TÜ Psühholoogia Instituudis ja varsti peale lõpetamist leidsin võimaluse end õpitud alal teostada. Mitmete täiendkoolituste läbimise järgselt ning oma suunda otsides sain karjäärinõustajaks.

Minu tegemisi karjäärinõustamise valdkonnas iseloomustab uudishimu, pidev õppimine ja avatud meel inimeste aitamiseks. Usun, et iga kogemus valmistab meid ette uuteks väljakutseteks, võimalustest tuleb vaid kinni haarata ning teadmisi taga ajada pole kunagi hilja! Oma tööelus kannapöörde tegemine aitab täna paremini mõista neid, kes on otsimas uut silmi särama panevat ala, julgustada inimesi valikute tegemisel ja unistuste ellu viimisel ning toetada neid motivatsiooni hoidmisel. Just inimesed, kes nõustamisele tulevad, inspireerivad pidevalt arenema, uusi võimalusi ja ideid leidma.

Nõustajana on mul kogemus erinevas vanuses ja mitmete sihtgruppidega töötamiseks. Teen grupinõustamisi töötukassas, messidel, infopäevadel ja asutustes. Meeldib eneseanalüüsi, motivatsiooni ja tööõnne temaatika. Viin läbi tööintervjuuks ettevalmistavat töötuba.

Olen KNÜ liige ning mul on 2016. aastast karjäärinõustaja kutsetunnistus (tase 6).