Sportlaskomisjon

EOK sportlaskomisjon esindab ja kaitseb sportlaste õigusi ja huve. Sportlaskomisjon kujundab sportlaskonna seisukohad ja esitab EOK-le soovitused, tegeleb aktiivselt ausa mängu vaimus tegutsevate sportlaste õiguste kaitsmisega ning neile suunatud projektide algatamisega. Samuti on sportlaskomisjoni pädevuses ettepanekute tegemine kohtunike esitamisel Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži Kohtusse.

Sportlaskomisjoni valitakse tegevsportlased, kes on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondisesse. Komisjoni kuulub sõltuvalt valimistulemustest 5-9 liiget, kes on vähemalt 16-aastased Eesti Vabariigi kodanikud ning keda ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest.

Rohkem kui pooled sportlaskomisjoni kuuluvatest sportlastest peavad esindama olümpiaprogrammi kuuluvaid spordialasid. Esindatud peavad olema nii suvealad kui talialad, võistkondlikud sportmängud ning komisjoni peab kuuluma nii nais- kui ka meessportlasi.

Sportlaskomisjoni liikmed valivad endi seast esimehe, kes kuulub ex-officio EOK täitevkomitee koosseisu ning omab Täiskogu kinnitusel hääleõigust. Lisaks peab sportlaskomisjon olema esindatud EOK esindajate kogus kahe endi poolt valitud hääleõigusliku liikmega.

Sportlaskomisjon valitakse EOK liikmeskonda kuuluvaid spordialaliite esindavate sportlaste koosolekul, mille kutsub iga nelja aasta järel kokku EOK. Sportlaste koosolekul esindab igat spordialaliitu üks hääleõiguslik sportlane. Praegune sportlaskomisjon asus tööle 2016. aasta märtsis.

EOK Sportlaskomisjon on loodud vastavalt Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt kinnitatud sportlaskomisjonide moodustamise nõuetele.
Gerd Kanter
Sportlaskomisjoni esimees, kergejõustik
Allar Raja
Sõudmine
Johanna Allik
Uisutamine
Karl-Martin Rammo
Purjetamine
Keit Jaanimägi
Paraujumine
Kert Toobal
Võrkpall
Ott Kiivikas
Kulturism ja fitness
Raio Piiroja
Jalgpall